Společnost Simex 2000 s.r.o. nabízí následující služby a produkty:

 1. Zprostředkování dotací ze strukturálních fondů EU a komplexní zpracování žádostí tzv. „na klíč“.
 2. Zpracování
 • podnikatelských záměrů
 • Cost benefit analýzy (CBA)
 • Log frame
 • vyhledání vhodné dotace
 • studií proveditelnosti
 • SWOT analýzy
 • finanční a ekonomické posouzení společnosti
 • výběrového řízení
 1. Kontrola plnění podmínek získané dotace a zpracování průběžných zpráv.
 2. Zprostředkování dotací pro podporu podnikání v ČR – ČMZRB, Mze, MMR, MPO, SFŽP apod.
 3. Zastupování klientů při jednání s bankami a ostatními institucemi.
 4. Restrukturalizace firem a úvěrů.
Ing.Sládek byl 9.9.2005 zařazen do Národního registru poradců pod reg.číslem poradce SME00034. Certifikát udělovala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Hospodářská komora ČR.

Firma Simex 2000 s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18619.